3/04/2013

Descartes "Düşünüyorum, o halde varım" sözünü üçyüz yıl önce söylemişti. O zamanlar insanlar modernite kavramının ağırlığı altında ezilmiyordu ve varlığın göstergesi düşünmekden ibaretti.
Şimdiler de descartes 'in söylevini bir kenara bırakıp Drucker'ın "görüyorum o halde varım" anlayışıyla yaşıyoruz.

Çünkü "modernite" denilen ve "modern insan" olarak sınıflandırılan grup, "trend" denilen ve populer olanı yakalama çabasına ayak uyduran insanlar topluluğuna dönüştü. Anlamak değil, görmek yeter sandık bundandır ki; en basit kavramları dahi açıklayamaz çağdaş-modern farkını dahi çözemez olduk. Aslında görmek,anlamaya yetmedi. Yanlış modernite anlayışı, hayatımızı ve sanatı etkiledi. Algılarımız değişti. Modern dünyada bizim yerimize düşünen birileri hep oldu ve biz görmeyi, kavramakla karıştırdık.Modern daima evrimleşmeli ancak biz onu trend olgusunun içinde tutsak ediyoruz.